Xin thông tin quy hoạch

Tôi định mua một căn nhà ở quận Thủ Đức mà theo tôi biết vị trí đó được quy hoạch phóng đường 25 m. Có cách nào để tôi có thể biết chính xác thông tin quy hoạch này? Nguyễn Hồng (inhxuyen161@yahoo.com.vn)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo Điều 41 Nghị định số 08 ngày 24-1-2005 của Chính phủ (về quy hoạch xây dựng), cơ quan quản lý xây dựng các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng và các thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý.

UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp các thông tin khi có yêu cầu. Thời gian cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản tối đa là 20 ngày làm việc kể từ khi có yêu cầu.

Ông có thể liên hệ UBND quận nơi có căn nhà định mua để đề nghị được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

2. Đối tượng được cấp giấy đỏ

Năm 1996, tôi có mua giấy tay một phần đất ở mà vào năm 1992 người bán được quân đội ra quyết định cấp đất. Tôi đã đóng đầy đủ thuế đất từ năm 1992 đến nay. Nay khi làm giấy đỏ thì tôi có được xác định thuộc đối tượng được quy định tại khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai hay không?

BT (Kiên Giang)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai dành cho người đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ theo quy định (như những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước) nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (1-7-2004), nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch. Trong khi đó, khoản 2 điều luật trên dành cho người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan nhưng đến trước ngày 1-7-2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

Căn cứ vào hồ sơ cụ thể, UBND huyện sẽ xác định ông/bà được cấp giấy đỏ theo diện nào. Nếu thuộc khoản 6 thì ông/bà phải nộp tiền sử dụng đất, nếu thuộc khoản 2 thì ông/bà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post