Tranh chấp đất khi cho người khác mượn

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có mảnh đất không có sổ đỏ nhưng có bản Trích lục của địa chính Trung Kì cấp cho ông bà nội tôi khi mua (nay ông bà đã mất). Năm 1995, gia đình tôi có cho người khác mượn nhưng không có cam kết hay giấy tờ gì cả. Nay gia đình đó cũng đã có nhà riêng ở chỗ khác nhưng vẫn tiếp tục xây dựng nhà trên đất nhà tôi.

Tôi đã nhiều lần khiếu nại lên chính quyền địa phương và được trả lời rằng mảnh đất đó không của nhà tôi nữa, đã thuộc sở hữu của địa phương và họ cho gia đình kia mượn ở.

Cho tôi hỏi địa phương làm vậy có đúng không? Bản Trích lục do Sở địa chính Trung Kì cấp còn giá trị không? Tôi xin cảm ơn.

ngochai73@...

Luật sư Công ty Luật ANT Lawyers trả lời bạn như sau:

Trước tiên bạn phải xem xét bản trích lục đó có còn lưu hay không để lấy làm chứng cứ, chứng minh rằng mảnh đất đó trước thuộc sở hữu của ông nội bạn.

Căn cứ khoản 1 điều 3 thông tư 24/2014/TT_BTNMT “1. Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan”

Theo Điều 7. Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

1. Hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Hồ sơ địa chính dạng giấy, dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 100 luật đất đai 2013

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Theo cơ sở này nếu sổ địa chính còn hiệu lực, thì phải làm sổ đỏ để xác định quyền sở hữu.

Post a Comment

Previous Post Next Post