Đến huyện sang tên đất

Tháng 9-2006, gia đình tôi có mua một thửa ruộng và đã làm đầy đủ thủ tục chuyển nhượng đất với UBND xã.

Nhưng đến nay, sao chúng tôi vẫn chưa được đứng tên đất đó? Nguyễn Văn Minh (Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Việc đến UBND xã để được chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ là một khâu trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất. Theo Điều 148 Nghị định 181 ngày 29-10-2004 của Chính phủ, bên nhận chuyển nhượng phải đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (V PĐKQSDĐ) huyện nộp một bộ hồ sơ gồm có: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ đất hợp lệ. VPĐKQSDĐ sẽ xem xét, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng.

Muốn được cấp giấy đỏ cho thửa ruộng đã mua, bạn cần liên hệ với VPĐKQSDĐ huyện để làm thủ tục.

2. Phân chia nhà thừa kế

Sau khi cha mẹ chết không lập di chúc, tôi đã đại diện các đồng thừa kế đứng tên xin cấp giấy hồng cho căn nhà của cha mẹ để lại. Nay các chị em tôi muốn bán nhà này. Vậy chúng tôi có phải chia tiền cho các con của một người anh đã được cha mẹ cho đất và nay đã chết h ay không?

Nguyễn Văn Hoàng (170/43B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo khoản 1a Điều 676 Bộ luật Dân sự, người anh của ông cùng với các con đẻ khác đều là những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thứ nhất của cha mẹ ông. Do cha mẹ ông không có di chúc nên căn nhà của họ giờ thuộc sở hữu chung của tất cả anh chị em của ông (khô ng phân biệt người đã được hay chưa được cha mẹ cho tài sản) theo nguyên tắc mỗi người được hưởng phần bằng nhau. Tiền bán nhà phải được phân chia cho người anh và do người anh đã chết nên vợ và các con của anh ấy được hưởng phần tiền này.

Post a Comment

Previous Post Next Post