Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất

Năm 2000, tôi mua một thửa đất bằng giấy tay và sử dụng ổn định đến nay.

Đó là miếng đất duy nhất của người bán và ông ấy đã sử dụng từ năm 1975. Nay tôi xin cấp giấy đỏ thì phải nộp tiền như thế nào?

Nguyễn Trí Tài (đường số 11, phường 15, TP Cà Mau)

Ông NGU YỄN YỂNG, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 6, TP.HCM:

Theo khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ hợp lệ nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành (1-7-2004), nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Phiếu địa chính không phải là giấy tờ đất

Năm 1998, chị tôi mua một miếng đất 135 m2. Sau đó chị tôi xây nhà cấp bốn ở tạm. Năm 2005, chị tôi được phòng tài nguyên và môi trường (TN&MT) quận cấp phiếu công khai thông tin địa chính. Với phiếu này, chị tôi có được xem là sử dụng đất hợp lệ theo quy định của khoản 1b Điều 50 Luật Đất đai hay không?

Đặng Tăng Lộc (lochuong_vn@yahoo.com)

Ông THÂN THẾ HÙNG, Trưởng Phòng TN&MT quận 12, TP.HCM:

Theo khoản 1b Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Phiếu công khai thông tin địa chính mà ông nêu trong thư được phòng TN&MT quận lập ra dựa trên bản đồ đo đạc của Sở TN&MT. Phiếu này dùng để cung cấp cho người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thửa đất (như có vướng quy hoạch không, quy hoạch gì), tức không phải là một trong các giấy tờ theo quy định trên.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 8 Nghị đinh 198 ngày 3-12-2004 của Chính phủ, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp trên phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post