Mua nhà sổ chung có tách sổ được không

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Luật sư cho hỏi khi mua căn hộ tập thể rộng 25m2 có chung sổ hồng với một căn khác cùng tầng có diện tích khoảng 20m2 thì có làm được thủ tục tách sổ và sang tên không? Xin cảm ơn.

lethanh@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Luật Đất Đai 2013, Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Như vậy, nếu bạn mua nhà sở hữu chung của nhiều người thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Khoản 10 Điều 2 Phụ lục số 01 Thông tư 02/2016/TT-BXD đó là: "10. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích, các thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư."

Căn cứ quy định trên, bạn không được tách căn hộ chung cư vì đó thuộc các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư mà chỉ có thể đứng tên đồng sở hữu.

Post a Comment

Previous Post Next Post