Bao nhiêu tuổi được đứng ra công chứng giấy tờ?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi sinh năm 1996, hiện nay ba mẹ tôi đã ly hôn.

Ba tôi yêu cầu mẹ tôi chia 1 nửa mảnh đất của mẹ tôi cho tôi và mẹ tôi đã đồng ý và có cả giấy tờ xác nhận của nhà nước. Đến nay đã 1 năm kể từ lúc ly hôn. Mẹ tôi vẫn chưa chuyển nhượng 1 nửa miếng đất đó cho tôi.

Ba tôi yêu cầu mẹ tôi làm sổ đỏ để tôi đưa sổ cho ba tôi để làm công chứng tại TP.HCM. Vậy tôi muốn hỏi là việc làm sổ có liên quan gì đến ba tôi không? Tôi đã đủ tuổi làm công chứng chưa?

bao_lam1996@...

Công ty Luật ANT Lawyers trả lời:

Theo thông tin của bạn cung cấp, chúng tôi không có đủ thông tin để xác định mảnh đất đó có nguồn gốc là tài sản riêng của mẹ bạn hay tài sản chung của Ba Mẹ bạn.

Trường hợp là tài sản riêng của mẹ bạn, việc tặng cho hoặc chuyển nhượng một nửa mảnh đất của mẹ bạn cho bạn sẽ chỉ là giao dịch riêng giữa hai người, không liên quan đến ba bạn, trừ trường hợp ba bạn là người đại diện hợp pháp của bạn trong các giao dịch dân sự.

Trường hợp là tài sản chung của Ba Mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân thì việc tặng cho hoặc chuyển nhượng một nửa mảnh đất cho bạn cần phải có sự chấp thuận của cả Ba và Mẹ bạn.

Về vấn đề công chứng và thực hiện các giao dịch dân sự:

Theo Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

“Điều 8. Người yêu cầu công chứng

1. Người yêu cầu công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó.

2. Người yêu cầu công chứng phải có năng lực hành vi dân sự, xuất trình đủ các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đó.”

Theo Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định:

“Điều 20. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi

1. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Căn cứ vào độ tuổi của bạn, hiện nay bạn đang 17 tuổi, thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 Bộ luật Dân sự, bạn có quyền được nhận tặng cho một nửa mảnh đất từ mẹ bạn, nhưng các giao dịch dân sự với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần có người đại diện theo pháp luật là Ba hoặc Mẹ bạn thực hiện.

Post a Comment

Previous Post Next Post