Không đủ tiền nộp có được ghi nợ thuế đất?

Tôi có người nhà đang làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Người nhà tôi mua mảnh đất này từ năm 1993, khi đó là đất nông nghiệp rau xanh.

Hiện nay, khu vực xung quanh mảnh đất này thuộc quy hoạch đất ở. Vì vậy, để làm sổ đỏ cho mảnh đất trong năm 2014, người nhà tôi phải đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Số tiền phải đóng là lớn so với khả năng tài chính hiện nay của người nhà tôi.

Xin luật sư cho biết: Người nhà tôi có được xin ghi nợ khoản tiền này trong sổ đỏ hay không (đối với Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)? Nếu được ghi nợ thì có phải làm thủ tục gì thêm không và thời gian được ghi nợ trong bao nhiêu năm?

Xin cảm ơn luật sư.

lienthanhtran@...

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ và hộ dân tộc ít người thì mới được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất phải có đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất khi có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm.

Trường hợp sau 5 năm, người sử dụng đất mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Cụ thể:

  • Số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (= tiền sử dụng đất còn nợ/tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.
  • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại thời điểm trả nợ là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định (đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở), là giá đất do UBND quyết định (đối với diện tích vượt hạn mức).

(Điều 13 Quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).

Post a Comment

Previous Post Next Post