Cấp giấy cho nhà xây năm 1998

Năm 1998, sau khi mua một miếng đất bằng giấy tay, tôi đã tự xây dựng nhà ở. Nhà này nằm trong khu vực phù hợp quy hoạch và tôi có kê khai năm 1999.

Nay tôi muốn xin cấp giấy hồng nhưng không biết phải thực hiện những thủ tục gì và đóng bao nhiêu tiền thuế?

Phan Trong Luat (luat7878@yahoo.com.vn)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời:

- Về việc chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai, nếu không có các loại giấy tờ quy định nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất.

- Về việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, theo điểm h khoản 1 Điều 8 Nghị định 88 ngày 19-10-2009 của Chính phủ, trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà theo quy định thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 1-7-2006, không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

Nếu diện tích đất và căn nhà của ông hội đủ các điều kiện này thì ông có thể liên hệ với UBND cấp quận nơi có bất động sản để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Riêng về tiền sử dụng đất, những trường hợp sử dụng đất thuộc khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai nêu trên phải nộp tiền sử dụng đất với giá đất được tính bằng 50% giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (nôm na là nộp 50% tiền sử dụng đất).

Khởi kiện hay khiếu nại?

Tôi có tranh chấp với ông H. 200 m2 đất. Đây là số đất mà ông H. đã bán từ tháng 1-1999 nhưng đến tháng 10-1999 ông vẫn được UBND huyện cấp giấy đỏ. Tôi đã đề nghị huyện thu hồi giấy đỏ cấp sai nhưng huyện lại hướng dẫn tôi khởi kiện ra tòa để được giải quyết tranh chấp. Hướng dẫn này có đúng không?

Lê Quang Sơn (Hàm Tân, Bình Thuận)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Đúng là UBND huyện có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp khi phát hiện giấy đó cấp sai. Tuy nhiên, việc xác định đúng, sai trong nhiều trường hợp không đơn giản và đây là lý do mà UBND huyện thường chọn giải pháp bảo lưu kết quả cho đến khi có quyết định mới của cơ quan thẩm quyền.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai, nếu muốn tranh chấp quyền sử dụng đất với ông H. để sau đó được cấp giấy đỏ đối với số đất mà ông H. đã được cấp giấy đỏ, ông cần nộp đơn đến UBND cấp xã để được hòa giải và sau nữa là khởi kiện ra TAND cấp huyện để được xem xét, giải quyết.

Post a Comment

Previous Post Next Post