Thủ tục tách thửa đất mua chung

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Cách đây 4 năm, tôi và một người bạn có chung tiền mua 1 lô đất (lô đôi) diện tích 12x25m tại KDC Tây Yên, Phú Ninh, Quảng Nam.

Nay tôi tôi và bạn tôi muốn được tách thửa thành 2 lô với 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mỗi lô đơn đứng tên mỗi người để tiện cho mỗi người.

Xin hỏi chúng tôi có được phép tách thửa và thủ tục chúng tôi phải làm để tách thửa là gì.

duongquangcanh09@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Do thông tin bạn cung cấp không rõ ràng, chúng tôi tạm thời hiểu rằng thửa đất mà bạn và người bạn mua cách đây 4 năm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bạn cũng không cung cấp cụ thể mục đích sử dụng đất của thửa đất này.

Để được tách thửa, thửa đất nêu trên của bạn phải đủ điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp thửa đất của bạn là đất ở, Điều 12 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đất như sau:

“1. Việc giao đất ở, công nhận đất ở và tách thửa phải đảm bảo yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể như sau: a. Đối với đất thuộc khu vực I và điểm a, khoản 2, Điều 4 của quy định này, diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 40m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền), chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên. b. Đối với các khu vực còn lại diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 60m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền), chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4m trở lên.”

Điều 4 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND quy định về phân định khu vực để áp dụng hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn tỉnh như sau:

“1- Khu vực I:

a. Các phường thuộc thành phố Hội An, Tam Kỳ;

b. Nội thị trấn thuộc các huyện: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức;

c. Các thửa đất có mặt tiếp giáp với trục giao thông chính liên xã, huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ; hoặc các thửa đất có mặt tiếp giáp với các trục giao thông chính đi vào các khu thương mại, khu du lịch, khu, cụm công nghiệp đã được hình thành thuộc các huyện, thành phố nêu trên.”

2 - Khu vực II:

a. Nội thị trấn thuộc các huyện: Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang; trung tâm huyện lỵ: Nông Sơn, Nam Trà My, Tây Giang và Phú Ninh.

b. Các xã, ngoại thị trấn thuộc các huyện, thành phố: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Hội An, Tam Kỳ; ngoại thị trấn các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức.

3- Khu vực III: Các xã, ngoại thị trấn còn lại trừ khu vực I và khu vực II.”

Thửa đất hiện tai của bạn có diện tích 12x25m = 300m2. Như vậy, về mặt diện tích, thửa đất đủ điều kiện để tách thửa.

Trường hợp mục đích sử dụng của thửa đất không phải là đất ở thì áp dụng điều 13 của Quyết định nêu trên, trong đó, diện tích được tách thửa áp dụng tương tự điều 12.

Trình tự, thủ tục tách thửa, bạn áp dụng theo Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Post a Comment

Previous Post Next Post