Nam Định sắp đấu giá hơn 100 lô đất, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2

Nam Định sắp đấu giá hơn 100 lô đất, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2117 lô đất ở TP Nam Định và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào đầu tháng 11 tới. Giá khởi điểm thấp nhất 354 triệu đồng/lô.

Post a Comment

Previous Post Next Post