Hiệp hội AHCI – Hiệp hội chế tác đồng hồ độc lập: Sự yếu tố thú vị trong ngành đồng hồ

Hiệp hội AHCI là một hiệp hội quốc tế gồm các nhà chế tác đồng hồ độc lập. Họ tạo ra những tuyệt phẩm đồng hồ có tính nghệ thuật và chất lượng cao. Hiệp hội AHCI đã tạo nên một cộng đồng nghệ nhân đồng hồ độc lập, tôn sùng sự sáng tạo và độc đáo trong ngành công nghiệp chế tác đồng hồ. Hiệp hội AHCI – Hiệp hội chế tác đồng hồ độc lập Bên cạnh những thương hiệu đồng hồ đình đám thì không ít giới sưu tầm [...] 07 Th11

Post a Comment

Previous Post Next Post