Xác định thời điểm kết thúc giao dịch quyền sử dụng đất thế nào?

Xin hỏi về quy định thời điểm kết thúc giao dịch đất đai là khi nào? Ngày 18/02/2020 bên A kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên B, đến ngày 30/3/2020 Văn phòng đăng kí đất đai hoàn thành việc đăng kí biến động đất đai cho người nhận chuyển nhượng là bên B. Vậy, thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền sử dụng đất trường hợp này được xác định là ngày kí hợp đồng 18/02/2020 hay là ngày đăng kí biến động đất đai 30/3/2020?

Hình minh họa

Thạch Bùi (Hà Tĩnh)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định rõ: “Các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau:

a) Hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất không được giao dịch hoặc không đủ điều kiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch đã ký; thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết...”

Do đó, cần căn cứ các điều khoản quy định về nghĩa vụ của các bên quy định cụ thể trong hợp đồng, các nghĩa vụ này đã được các bên thực hiện xong hay chưa.

- Trường hợp trong hợp đồng quy định rõ nghĩa vụ của 1 trong các bên phải hoàn thành, như: Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (nộp các loại thuế, phí…) và hoàn thiện việc đăng ký biến động về đất đai thì thời điểm kết thúc hành vi giao dịch và thời điểm đã thực hiện xong việc đăng ký biến động về đất đai (30/3/2022);

- Trường hợp trong hợp đồng có các thỏa thuận khác thì thời điểm kết thúc hành vi giao dịch do các bên ghi rõ tại các điều khoản quy định về nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng trong hợp đồng giao dịch.

THE GLOBAL CITY được Chủ đầu tư mong muốn sẽ trở thành Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế “Downtown” mới của TP. Hồ Chí Minh có đa dạng các loại hình sản phẩm và tích hợp nhiều tiện ích giải trí cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là khu vực có tiềm năng phát triển vô cùng lớn của thành phố phía Đông. Đây sẽ là điểm đến của những cư dân thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội, tạo ra nơi ở: đẹp từ mặt ngoài – tiện nghi từ bên trong – văn minh từ cư dân sống.

Post a Comment

Previous Post Next Post