Quy định tuổi nghỉ hưu với cán bộ làm quản lý

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành ngày 18/10.

Đối tượng cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng gồm: cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh phó trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thứ trưởng, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, chủ tịch hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố Hà Nội và TP.HCM; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ kiêm trưởng các Ban Đảng của Thành ủy Hà Nội và TP.HCM; ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

Theo quy định T,hẩm phán TAND tối cao nghỉ hưu ở tuổi cao hơn (Ảnh: noichinh.vn)

Nghị định này cũng áp dụng với công chức được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bảo đảm tuổi nghỉ hưu không vượt quá 65 đối với nam và 60 đối với nữ

Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định rõ nguyên tắc thực hiện nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn là phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại nghị định này nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu không vượt quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Cán bộ, công chức thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nêu ở trên khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Với cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh nêu trên, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không vượt quá 60 tuổi.

Với các trường hợp quy định công chức được bổ nhiệm chức danh thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10, và thay thế Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 4/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Nguồn: vietnamnet.vn

Post a Comment

Previous Post Next Post