Thủ tục hoàn thành công trình

Câu hỏi: Nhà tôi ở phường Tân Định Quận 1, xây dựng vượt số tầng qui định vào năm 2002, có nộp phạt đầy đủ và chưa làm hồ sơ hoàn công. Căn nhà này đứng tên mẹ của chúng tôi, giấy phép xây dựng và các giấy phép đều mang tên bà. Nay mẹ chúng tôi đã mất, chúng tôi đã khai di sản thừa kế cách đây 6 tháng và đóng thuế trước bạ đầy đủ. Nay tôi muốn xây thêm một tầng (tổng cộng là 3 tầng), vậy tôi nên làm hồ sơ hoàn công trước rồi xin phép xây thêm 1 tầng hay tiếp tục xin xây thêm 1 tầng r

Công ty Luật Thiên Bình (Libra) trả lời:

Điều 4, Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng (“GPXD”) trừ trường hợp sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình; công trình nâng nền, nâng gác, nâng mái phù hợp tiêu chuẩn xây dựng; xây dựng lại tường bao che bị hư hỏng theo nguyên trạng; công trình gia cố, cải tạo chống nghiêng, lún, nứt không làm thay đổi quy mô diện tích, không ảnh hưởng đến kết cấu.

Theo đó, để được cấp GPXD, bạn phải tiến hành thủ tục hoàn công (“hoàn thành công trình”) để xin cấp GCN công nhận các hạng mục xây dựng theo giấy phép trước đây.

Thủ tục hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 25, Quyết định 68/2010/QĐ-UBND:

1. Đối với công trình đã được cấp giấy phép xây dựng theo quy định ban hành kèm theo các Quyết định số 217/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2004, Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 và Quyết định này: Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng phải tổ chức nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng (theo Mẫu số 7 của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định này).

2. Đối với công trình đã được cấp giấy phép khởi công xây dựng theo Quyết định số 204/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 1991, Giấy phép xây dựng theo Quyết định số 1328/QĐ-UB-QLĐT ngày 06 tháng 9 năm 1993, Quyết định số 3217/QĐ-UB-QLĐT ngày 26 tháng 6 năm 1997 và Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố mà chưa được cơ quan có thẩm quyền trao giấy phép xây dựng chính thức (bước 2) hoặc cấp biên bản kiểm tra công trình hoàn thành: Chủ đầu tư phải liên hệ đơn vị tư vấn thiết kế có tư cách pháp nhân hoặc nhà thầu xây dựng để xác lập bản vẽ cùng biên bản nghiệm thu theo hiện trạng công trình (theo Mẫu số 8 của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định này).

Sau khi hoàn tất thủ tục nói trên, bạn có thể liên hệ với UBND Quận 1 để xin cấp phép xây dựng.

Post a Comment

Previous Post Next Post