Xây quá số tầng, bị phạt bao nhiêu?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Nhà tôi xin phép xây dựng là 3 tầng, trong quá trình sửa đổi giấy phép thành 4 tầng tôi đã xây luôn tầng 4.

Thanh tra xây dựng quận xuống lập biên bản và gửi cho UBND phường ra quyết định ngưng thi công và buộc tháo gỡ trong 3 ngày.

Vậy cho tôi hỏi: Khi lập biên bản không có chủ nhà ký thì có đúng luật không, cơ quan nào được quyền ra quyết định tháo dỡ? Nếu phạt thì phạt mức nào?

Xin cảm ơn!

vanhung2506@...

Luật sư Nguyễn Văn Đàm – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi công trình xây dựng bị Thanh tra viên xây dựng hoặc cán bộ quản lý xây dựng cấp xã lập biên bản ngừng thi công xây dựng, nếu chủ đầu tư vắng mặt hoặc cố tình vắng mặt thì biên bản ngừng thi công xây dựng đã lập vẫn có giá trị thực hiện (Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007).

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, việc Thanh tra xây dựng tiến hành lập biên bản ngừng thi công xây dựng không có chủ nhà ký thì vẫn phù hợp với quy định pháp luật. Về thẩm quyền ra quyết định tháo dỡ, theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn do mình quản lý (Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007), Chủ tịch UBND cấp huyện là người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm do UBND cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng mà công trình xây dựng đó đã bị UBND cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng (Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007). Như vậy, trong trường hợp nhà của bạn được UBND cấp quận cấp phép xây dựng thì Chủ tịch UBND cấp quận là người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với phần công trình xây sai phép.

Về mức phạt vi phạm, đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (điểm b Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013).

Post a Comment

Previous Post Next Post