Tôi có được hủy hợp đồng?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Tôi có thuê mặt bằng kinh doanh từ năm ngoái với hợp đồng thời hạn 1 năm (từ 28/06/2009 đến 28/06/2010), đặt cọc 3 tháng là 21 triệu nhưng hợp đồng không có công chứng.

Sau khi hết hợp đồng thì tôi có gia hạn thêm 1 năm hợp đồng nhưng không có hợp đồng giấy tờ mà chỉ thỏa thuận miệng và giữ nguyên tờ hợp đồng cũ không sửa đổi lại ngày tháng thời hạn trong hợp đồng, tôi cũng chưa nhận lại tiền đặt cọc ban đầu. Nay kinh doanh khó khăn tôi muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn (đã thuê được 6 tháng) thì căn cứ vào đâu để đòi lại tiền đặt cọc ban đầu khi không có hợp đồng thuê nhà năm nay, tôi có thể dựa trên hợp đồng cũ không chứng thực mà có thời hạn 1 năm để theo điều 93 trong luật nhà ở mà hủy hợp đồng hay không?

Minhkh79@...

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Hợp đồng thuê nhà ở trên 6 tháng bắt buộc phải được lập bằng văn bản và công chứng/chứng thực mới có hiệu lực pháp luật. Do Hợp đồng của bạn không có công chứng/chứng thực nên không có hiệu lực pháp luật. Căn cứ vào cơ sở này, bạn có thể đề nghị với bên cho thuê nhà về việc chấm dứt hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc. Trường hợp bên cho thuê không đồng ý thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Trong trường hợp này, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên nào có lỗi dẫn tới hợp đồng vô hiệu phải bồi thường thiệt hại (nếu có).

CafeLand kết hợp Công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post