Tính giá bồi thường đất

Phương án bồi thường được duyệt vào cuối tháng 12-2009 nhưng đến giữa tháng 1-2010 mới chi trả thì những người bị thu hồi đất như tôi có được áp giá năm 2010 không?

Nếu chính quyền không chịu giải quyết lại thì tôi có nên nhận tiền bồi thường không?

Phan Văn Tích (Xã Tân Phú,huyện Châu Thành, Bến Tre)

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Theo Điều 9 Nghị định số 197 ngày 3-12-2004 của Chính phủ (về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất), giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ. Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 69 ngày 13-8-2009 của Chính phủ (quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) cũng quy định: “Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện bồi thường chậm mà giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường…”.

Như vậy, nếu không thuộc trường hợp chậm bồi thường như đã nêu trên, giá bồi thường đất cho ông vẫn được tính theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Cũng xin lưu ý thêm, người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

2. Khiếu nại việc thu thuế đất

Mặc dù đất của gia đình tôi là đất vườn tạp và đất nông nghiệp và chỉ có một cái chòi nhưng chi cục thuế quận lại bắt tôi phải nộp thuế đất ở cho toàn bộ diện tích đất. Tôi đã khiếu nại nhưng chi cục thuế quận đã bác đơn. Giờ tôi phải làm sao để vụ việc được xem xét lại?

Nguyễn Văn Chính (Phường Tân Hưng, quận 7)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Điều 23, 24 Pháp lệnh Thuế nhà, đất quy định: Cá nhân có quyền khiếu nại việc thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất không đúng đối với cá nhân mình. Đơn khiếu nại phải gửi đến cơ quan thuế phát hành lệnh thu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được lệnh thu. Trong khi chờ giải quyết, người khiếu nại phải nộp đủ và đúng thời hạn số tiền thuế đã được thông báo.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định của cơ quan nhận đơn, hoặc quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên trực tiếp của cơ quan nhận đơn.

Nếu đã nộp đơn khiếu nại đến Cục Thuế TP.HCM thì ông có thể chờ nơi đây xem xét lại việc thu thuế đất ở của gia đình mình.

Post a Comment

Previous Post Next Post