Thủ tục nhận thừa kế căn hộ tập thể

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Cha tôi là lão thành Cách mạng được thuê 1 căn hộ tập thể từ năm 1985. Đến năm 2000 theo chính sách của Đảng và Nhà nước ưu đãi với cán bộ lão thành nên chuyển sang được sở hữu căn nhà tập thể đó.

Sau khi mẹ tôi mất (1986) cha tôi có cho tặng hai vợ chồng tôi căn nhà đó và có đến Văn phòng công chứng làm thủ tục cho tặng và đã làm Hợp đồng công chứng cho tặng.

Tôi đã mang Hợp đồng công chứng và các giấy tờ liên quan đến cơ quan quản lý nhà đất tại quận nơi có căn hộ để làm thủ tục chứng nhận việc chuyển sở hữu căn hộ của cha tôi sang sở hữu của tôi. Luật sư cho hỏi thủ tục cho tặng trên đã đúng quy định của pháp luật chưa? Xin cảm ơn.

vuhuyphong.cnp@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì căn nhà cha bạn được cấp trong thời kỳ hôn nhân với mẹ bạn. Sau khi mẹ bạn mất (1986) cha bạn có cho tặng hai vợ chồng tôi căn nhà đó và có đến Văn phòng công chứng làm thủ tục cho tặng và đã làm Hợp đồng công chứng cho tặng.

Khi mẹ bạn mất nếu mẹ bạn không để lại di chúc thì sẽ chia thừa kế theo quy định pháp luật, ½ căn nhà sẽ là di sản thừa kế mẹ bạn để lại vì vậy những người trong hàng thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Căn cứ theo quy định trên, những người trong hàng thừa kế cần tiến hành khai nhận thừa kế sau đó làm biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, nếu những người trong hàng thừa kế từ chối quyền thừa kế thì cha bạn mới thực hiện tặng cho quyền sở hữu căn nhà đúng quy định.

Việc làm hợp đồng tặng cho khi chưa khai nhận thừa kế sẽ dễ xảy ra tranh chấp vì nguồn gốc ½ căn nhà là di sản thừa kế của mẹ bạn.

Post a Comment

Previous Post Next Post