Thủ tục nhận nhà tái định cư

Để bàn giao tiếp nhận quỹ nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP. Hà Nội cần làm những thủ tục gì và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

Trả lời:

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đối với việc bàn giao tiếp nhận nhà tái định cư, thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Xây dựng. Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ ngày lễ) Kết quả sẽ được trả trong 20 ngày

Việc căn cứ để tiếp nhận nhà tái định cư được áp dụng theo Luật Đất đai năm 2003, Luật Nhà ở năm 2005, Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Quyết định 140/2005/QĐ-UB ngày 20/9/2005, Quyết định 117/QĐTNMT&NĐ ngày 29/1/2004 Đặc biệt, hồ sơ này không bị thu phí thực hiện

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với việc bàn giao nhận nhà tái định cư gồm 7 mục như sau:

Thứ nhất là văn bản đề nghị bàn giao tiếp nhận của chủ đầu tư;

Bản vẽ hoàn công (gốc của đơn vị có tư cách pháp nhân);

Hồ sơ văn bản pháp lý (QĐ giao đất phê duyệt dự án các văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, an toàn vận hành;

Các biên bản nghiệm thu kết quả thử nghiệm các thiết bị trong công trình xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng;

Bản chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng cho phép đưa vào sử dụng;

Bản vẽ thể hiện diện tích sàn các căn hộ.

Post a Comment

Previous Post Next Post