Đóng tiền sử dụng đất

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Tôi có mảnh đất 130m2 chưa có bìa đỏ đã đóng tiền tạm ứng đất thổ cư cho xã năm 1991 và có giấy giao đất của xã năm 1992. Nay tôi muốn làm bìa đỏ có phải đóng tiền sử dụng đất không, nếu có thì tôi phải đóng bao nhiêu? Xin cảm ơn luật sư!

Nguyễn Thị Minh Trang

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo Khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai 2003 quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Như vậy, ông/bà sẽ không phải đóng tiền sử dụng đất khi thực hiện xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

CafeLand kết hợp Công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post