Mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất trang trại

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Chào Luật sư, Nhà tôi ở Lương Sơn, Hòa Bình. Gia đình tôi có 3,5 ha đất lâm nghiệp (đất trồng keo.

Hiện tại gia đình tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trang trại thì phải đóng phí chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu ạ?

Cám ơn Luật sư !

v09dung@...

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh trả lời:

Theo quy định khoản 1 Điều 9 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai và được sửa đổi bổ sung tại Đoạn 2 khoản 6 Điều 29 Nghị định 88/2009/NĐ-CP khi được cấp Giấy chứng nhận cho đất trang trại tại khu vực nông thôn thì người sử dụng đất trang trại không phải nộp tiền sử dụng đất cho việc chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang đất nông nghiệp khác trong các trường hợp sau đây:

a) Xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất
b) Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép
c) Xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống
d) Xây dựng kho chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp phục vụ tại chỗ cho trang trại.

Như vậy, nếu gia đình bạn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đấy lâm nghiệp sang đất làm trang trại theo quy định trên gia đình bạn sẽ không phải nộp tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post