Không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Trước đây, chồng tôi có để lại cho người con trai một miếng đất. Còn tôi không nhắc đến trong bản di chúc được thừa kế.

Hai vợ chồng tôi không có con đẻ mà có một người con trai nuôi. Trước khi mất, chồng tôi có lập bản di chúc. Trong đó, nội dung có cho người con nuôi một mảnh đất thổ cư gần mặt đường. Nay vì căn nhà cũ đã xuống cấp, tôi đã bàn với con bán đất đó để sửa lại nhà nhưng con tôi không đồng ý.

Vậy xin hỏi, trường hợp này tôi có được chia thừa kế từ phần đất chồng để lại cho trai nuôi không? Nếu có thì hưởng như thế nào?

nguyenhien65@...

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 669 Bộ Luật Dân Sự năm 2005 quy định về Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.

=> Như vậy: Trường hợp của Bà (không có tên trong di chúc của chồng bà), thì vẫn được chia thừa kế từ phần đất do chồng để lại cho con trai nuôi và bà sẽ được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Bà cần xem hàng thừa kế thứ nhất của chồng bà là bao nhiêu người (Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (điểm a khoản 1 Điều 676 Bộ luật dân sự năm 2005), sau đó bà chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và bà lấy 2/3 của một người thừa kế theo pháp luật (ví dụ tổng giá trị mảnh đất là 500 triệu đồng và chỉ có Bà và người con nuôi là thuộc hàng thừa kế thứ nhất, nếu chia theo pháp luật thì mỗi người được 250 triệu đồng, và chia theo di chúc thì bà được nhận 2/3 của 250 triệu đồng).

Post a Comment

Previous Post Next Post