Điều kiện được bồi thường khi đất nằm trong diện quy hoạch

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có mua một mảnh đất nhưng chưa được sang tên, chỉ có giấy chuyển nhượng công chứng.

Hiện tại tôi đã làm nhà trên mảnh đất đó. Nếu khu đất đó nằm trong diện bị quy hoạch thì tôi phải làm gì để được bồi thường nhà và đất. Luật sư tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn.

phuongbt@...

Trả lời:

Theo quy định khoản 1 điều 75 luât Đất đai năm 2014 “Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Vì vậy, anh chị nên thực hiện các thủ tục để được cấp giấy nhận theo điều kiện tại khoản 1 điều 75 luật Đất đai năm 2014 để được bồi thường thỏa đáng.

Post a Comment

Previous Post Next Post