Huyện cấp sổ đỏ đúng pháp luật không?

Năm 1994, ông Thương có chuyển nhượng cho gia đình tôi một ngôi nhà trên khoảnh đất vườn của ông. Trong khoảnh đất đó có lối đi của gia đình ông Thương đi từ nhà ra đường nhựa chính mà lâu nay ông Thương để cho bà Mến (bà con họ tộc ) cùng đi.

Cùng thời gian này, ông Thương chuyển nhà ra gần đường nhựa chính nên không đi lối đi đó nữa, nhưng vẫn để cho gia đình bà Mến đi. Do đó, khi chuyển nhượng cả khoảnh đất và lối đi cho gia đình tôi, ông Thương đã chuyển đổi lối đi (rộng 2m) đó lên phía trên khoảnh đất đã chuyển nhượng cho gia đình tôi để gia đình bà Mến đi.

Đến năm 2006 UBND huyện Mộ Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hợp nhất vườn nhà tôi đang ở với khoảnh đất và lối đi do ông Thương chuyển nhượng) cho gia đình tôi. Như vây sau khi chuyển nhượng cả khoảnh đất và lối đi cho gia đình tôi, ông Thương đã mở lối đi mới thuận tiện cho gia đình bà Mến và gia đình anh Thành (mới chuyển đến năm 2007) cùng đi, nhưng gia đình bà Mến và gia đình anh Thành không chịu đi đường mới mà cứ đi ngang qua vườn nhà tôi (theo lối đi cũ).

Cho tôi được hỏi luật sư: Hành động của bà Mến đúng không ? Huyện cấp sổ đỏ đúng pháp luật không?

Tôi xin cảm ơn.


Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định pháp luật hiện hành thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở hợp nhất đất vườn của ông/bà và đất nhận chuyển nhượng của ông Thương là hoàn toàn hợp pháp .

Vì vậy ông/bà có toàn quyền định đoạt đối với tài sản là quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật. Ông/Bà có quyền yêu cầu bà Mến và ông Thành không được đi qua thửa đất của ông/bà nữa hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình như rào, chắn,...

Cafeland.vn - theo Muabannhadat.com.vn

Post a Comment

Previous Post Next Post