Con có quyền chuyển nhượng đất không?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có 3000 m2 đất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ do cha tôi đứng tên.

Nay tôi muốn chuyển nhượng 500m2 đất đó cho người khác vì đang cần vốn làm ăn, hơn nữa xác định sau này lập gia đình cha mẹ có cắt đất cho cũng không làm nông.

Vậy tôi có quyền tự sang nhượng phần đất đó mà không cần báo với cha mẹ không? Tôi muốn tự quyết định.

Xin chân thành cảm ơn.

hale77kinhdoanh@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Theo khoản 1, khoản 3 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 (Luật Đất đai), người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Quy định về chuyển nhượng đất nông nghiệp

Tại khoản 3, khoản 4 Điều 191 Luật Đất đai quy định các trường hợp không được nhận chuyển quyền đất nông nghiệp gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

- Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Căn cứ theo quy định trên, mảnh đất của cha bạn đứng tên và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ cha bạn có quyền chuyển nhượng. Trừ trường hợp, mảnh đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì phải được tất cả các thành viên trong gia đình từ đủ 15 tuổi trở lên đồng ý.

Post a Comment

Previous Post Next Post