Có được quyền thừa kế khi đứng tên trong sổ đỏ?

Chào Luật sư! Ông nội tôi mất để lại nhà và đất nhưng tên trong sổ đỏ là ba mẹ tôi đứng tên.

Hiện tại ba mẹ không có ở đó, có vợ chồng cháu trai trưởng của Bác đang ở đó. Có tờ di chúc nhưng viết tay chưa có chữ ký của ai cả, nhưng có một Bác lớn về giành đất.

Như vậy, theo pháp luật đất đó thuộc sở hữu của ai và ai sẽ là người được sử dụng ?

Mong Luật sư cho tôi câu trả lời nhé, cảm ơn!

hannguyen1188@...

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh trả lời:

Theo như bạn trình bày thì hiện nay trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất mang tên bố mẹ bạn, theo đó bố mẹ là chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản đó.

Về di chúc của ông bạn. Điều 652 Bộ luật dân sự 2005 quy định về di chúc được coi là hợp pháp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

…….

Trường hợp lập di chúc không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định :

1. Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Như vậy, nếu di chúc của ông bạn thỏa mãn các điều kiện trên thì được coi là di chúc hợp pháp. Tuy nhiên, đối với tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất hiện nay mang tên bố mẹ bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải là di sản của ông bạn. Bố mẹ bạn là chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản đó.

Post a Comment

Previous Post Next Post