Có thể chọn địa điểm nộp hồ sơ khi yêu cầu cấp lại sổ đỏ?

Cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là quyền của chủ sở hữu đất, nhà tại Việt Nam. Để thực hiện, chủ sở hữu có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ. Thông thường, hồ sơ được nộp tại Cục đăng ký đất đai hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường địa phương. Qua quy trình này, chủ sở hữu sẽ nhận được sổ đỏ mới đúng quy định pháp luật.

Tôi được biết, theo quy định đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai, thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với những người ở xa trung tâm, khó khăn và tốn chi phí cho việc đi lại để giải quyết giấy tờ đất đai. Xin hỏi trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được chọn nơi nộp hồ sơ gần nơi cư trú? Có nên sửa đổi Luật Đất đai theo hướng quy định phân cấp và giao thẩm quyền cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân cho UBND cấp huyện?

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ TN&MT cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020) thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người sử dụng đất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ cũng đã quy định về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, người sử dụng đất có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Nội dung này cũng đã giải quyết được vướng mắc đối với trường hợp người sử dụng đất ở xa trung tâm.

Tuy nhiên, đối với kiến nghị của bạn về việc đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật đất đai theo hướng giao thẩm quyền cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân cho UBND cấp huyện là không phù hợp do hiện nay cả nước đã căn bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng chủ yếu là khi người sử dụng đất thực hiện các quyền, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Các trường hợp này đã được cấp Giấy chứng nhận lần đầu nên đã một lần được Nhà nước xác lập quyền ban đầu thông qua việc cấp giấy chứng nhận. Do đó, khi thực hiện các quyền, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận lại yêu cầu một cơ quan hành chính nhà nước (UBND cấp huyện) xác lập quyền sử dụng đất lần thứ hai thông qua việc cấp giấy chứng nhận, làm tăng gánh nặng cho bộ máy hành chính ở địa phương là không cần thiết.

Bên cạnh đó, để tránh áp lực lên bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời để tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phù hợp với xu thế quản lý đất đai hiện đại của các nước trên thế giới, tại khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 đã quy định về việc UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để cho phép Sở TNMT được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Post a Comment

Previous Post Next Post