Chủ đất chưa trả hết nợ ngân hàng, tôi có được chuyển quyền sử dụng đất?

Tôi mua một thửa đất, trên đó có nhà. Tôi thực hiện công chứng hợp đồng mua bán ở văn phòng công chứng và sau đó nộp ở văn phòng một cửa huyện, đã nhận được giấy hẹn.

Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng thông báo người bán đất cho tôi đang có khoản vay thời hạn 5 năm, nhưng đến thời điểm bán đất mới được 1 năm, có đóng tiền lãi và vốn theo đúng hẹn, số tiền còn nợ khoảng 50 triệu đồng.

Chủ đất chuyển đi sang xã khác trong cùng huyện sinh sống và đã ký cam kết trả tiền theo đúng tiến độ hợp đồng vay nên hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho tôi sẽ không được thực hiện và tôi sẽ không nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến khi chủ đất trả hết nợ cho ngân hàng. Xin hỏi, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của tôi có bị ngừng lại không nếu trong trường hợp chủ đất chưa trả hết số nợ ngân hàng trong năm 2023?

Hình minh họa

Sang Đinh (Tây Ninh)

Trả lời:

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, căn cứ Khoản 11 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Điều 11a như sau:

"Điều 11a. Từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

a) Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ;

b) Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định;

c) Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật;

d) Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo;

đ) Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất;

e) Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

2. Trường hợp có căn cứ từ chối hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ cho người nộp hoặc chuyển văn bản và hồ sơ đến bộ phận một cửa, UBND cấp xã để trả lại cho người nộp".

Như vậy theo quy định trên, nếu không có tình tiết mới phát sinh trường hợp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post