Đất ở bị chuyển thành đất nông nghiệp?

Tháng 5-2001 tôi mua một mảnh đất 160m2 tại quận..., có xác nhận của UBND phường. Mảnh đất nằm trong thửa đất 900m2 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1994, ghi mục đích sử dụng là T (thổ). Do quy hoạch treo nên tôi không thể xây nhà hoặc tách sổ riêng.

Năm 2010 tôi làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho riêng phần 160m2 đã mua, nhưng phần ghi mục đích sử dụng là đất nông nghiệp (BHK) với thời hạn sử dụng đến năm 2030. Trong khi trong bản vẽ của giấy chứng nhận có ghi chú toàn bộ đất xung quanh là thổ cư.


Phòng tài nguyên - môi trường trả lời tôi rằng đất ghi là thổ trước đây thì nay theo quy định mới phải ghi là đất nông nghiệp. Vậy xin cho hỏi giải thích của phòng tài nguyên - môi trường có đúng không, nếu sai tôi phải khiếu nại như thế nào.

Nếu đúng, tôi có được làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng được không? Nếu ghi đất nông nghiệp như trên, khi bị quy hoạch, giải tỏa tôi sẽ bị thiệt thòi, vì tôi mua theo giá đất thổ cư của thị trường, và thời điểm ấy mọi người đều mặc nhiên hiểu đất thổ tức là thổ cư.

Trần Thị Thanh Phượng (TP.HCM)

- Trả lời:

- Pháp luật đất đai hiện hành không có quy định đất có mục đích sử dụng là đất T (mục đích để ở) sẽ bị chuyển thành đất nông nghiệp khi người sử dụng đất tiến hành thủ tục tách thửa. Vì vậy, nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 1994 nêu trên có thể hiện toàn bộ thửa đất (900m2) có mục đích sử dụng là đất T thì phòng tài nguyên - môi trường quận... không có quyền tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất nông nghiệp khi người sử dụng đất tiến hành thủ tục xin tách thửa từ thửa đất nêu trên và không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, để được bảo vệ quyền lợi, bạn có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND quận... theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo để khiếu nại về việc 160m2 được tách từ 900m2 có mục đích sử dụng đất là đất T (có mục đích để ở) đã bị chuyển mục đích sử dụng đất thành đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật đất đai hiện hành (bị chuyển mục đích sử dụng đất khi người sử dụng đất không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất).

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

Post a Comment

Previous Post Next Post