Án phí hành chính sơ thẩm

Do không đồng ý với việc thu hồi đất của UBND huyện nên tôi đã khiếu nại và tiếp nữa là khởi kiện vụ án hành chính. Nếu thua kiện, tôi có phải đóng nhiều tiền án phí hay không? thunguyet@...

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN trả lời: Theo Điều 34 Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án năm 2009, người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện phải chịu án phí hành chính sơ thẩm trong trường hợp bản án, quyết định của tòa án tuyên quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là trái pháp luật. Ngược lại, người khởi kiện phải chịu án phí hành chính sơ thẩm trong trường hợp bản án, quyết định của tòa án tuyên quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là đúng pháp luật. Mức án phí hành chính sơ thẩm là 200.000 đồng.

Như vậy, nếu thua kiện án hành chính thì bạn phải nộp án phí hành chính sơ thẩm là 200.000 đồng.

2. Thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con

Tôi đang sống với người bạn trai (không đăng ký kết hôn) và sắp sinh con. Sau khi sinh xong, tôi có quyền giao con cho anh ấy nuôi rồi chia tay luôn hay không?

Một bạn đọc

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo khoản 1 Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng. Như vậy, khi không đăng ký kết hôn tức không được pháp luật công nhận là vợ chồng thì chị không có cơ sở để giao con cho người bạn trai.

Trường hợp người đó tự nguyện nhận con thì theo Điều 33 Nghị định 158 ngày 27-12-2005 của Chính phủ (về đăng ký và quản lý hộ tịch), người cha có thể đến UBND cấp xã nơi mình hoặc nơi người con cư trú để làm thủ tục nhận con. Trường hợp người cha không đồng ý nhận con, chị có quyền yêu cầu tòa án xác định cha cho con chưa thành niên. Căn cứ vào quyết định công nhận việc nhận cha, con hoặc kết quả xét xử của tòa án, chị và anh ấy có thể thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con chung hoặc nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Nếu không thỏa thuận được việc này thì chị có thể khởi kiện ra TAND để được xem xét, giải quyết.

Post a Comment

Previous Post Next Post