Xây nhà trên đất nông nghiệp

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Tôi có một miếng đất 800m2, trước đó, miếng đất của tôi chỉ có 300m2, sau này tôi mua miếng đất bên cạnh có diện tích đất 500m2 (là đất sản xuất nông nghiệp). Nay tôi muốn cho 500 m2 đất đó cho 2 con mỗi đứa một ít để ở . Xin hỏi các con tôi có phải đóng đóng thuế sử dụng đất hay không? Cũng xin hỏi thêm, hiện tại các con tôi chưa có điều kiện để chuyển mảnh đất nông nghiệp đó sang đất ở, như vậy các con tôi có thể xây nhà rồi sau này mới làm thủ tục c

trungpc16@...

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

1. Theo quy định của pháp luật, thu nhập từ tặng cho bất động sản giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi được miễn thuế, do đó, các con của ông/bà được miễn thuế thu nhập cá nhân khi nhận tặng cho quyền sử dụng đất của ông/bà (Khoản 4 Mục III Phần A Thông tư 84/2008/TT-BTC). Trong quá trình sử dụng đất, các con của ông/bà vẫn phải nộp thuế sử dụng đất (thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp chưa chuyển mục đích hoặc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở).

2. Theo khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai năm 2003, người sử dụng đất phải có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Do đó, các con ông/bà không thể xây nhà trên đất nông nghiệp khi chưa chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Trường hợp chưa có điều kiện tài chính để thực hiện việc chuyển mục đích thì các con của ông/bà có thể đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích.

3. Muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, ông/bà nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Củ Chi (Điều 125 Luật Đất đai năm 2003, Điều 27 Nghị định 69/2009/NĐ-CP).

4. Khi chuyển mục đích sử dụng đất, ông/bà phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp nếu chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở. Ngoài ra, ông/bà phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí địa chính trong trường hợp phải đo đạc lại thửa đất (Khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP, Thông tư 106/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Vì thông tin ông/bà cung cấp không cụ thể nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác giá đất áp dụng, ông/bà có thể liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Củ Chi để được hướng dẫn cụ thể.

CafeLand kết hợp Công ty Đất Luật

Post a Comment

Previous Post Next Post