Lệ phí cấp sổ đỏ

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình em có 1 mảnh đất khoảng 800m2 do ông bà em để lại, nhưng trước kia nhà em chỉ có sổ đỏ về đất nhà ở chứ chưa có sổ đỏ về đất vườn.

Bây giờ ở huyện em có thủ tục làm lại sổ đỏ, nhưng khi nhà em nộp sổ đỏ cũ vào để làm lại thì đến bây giờ đã gần 2 năm rồi mà chưa có sổ gì cả. Ba, mẹ em vừa nhận được tin ở huyện thông báo rằng mỗi hộ gia đình cần đóng tiền thêm 10 triệu trở lên/400m2 đất bổ sung vào sổ. Vậy theo luật sư làm như vậy có đúng luật không? và có thể giải thích kĩ cho em hiểu.


Mong luật sư mau hồi âm bởi gia đình em đang cần biết thông tin gấp, em cảm ơn !


levantuanhdvn@...

Luật sư Lê Văn Huyên – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Vì thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác cho tình huống của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể đối chiếu với các quy định dưới đây để xác định phù hợp với tình huống của mình:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy Chứng Nhận) và không phải nộp tiền sử dụng đất:


a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;


c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;


d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;


e) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;


f) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.


2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định tại mục 1 trên đây mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp Giấy Chứng Nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.


3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy Chứng Nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.


4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại mục 1 trên đây nhưng đã được sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp Giấy Chứng Nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.


5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp Giấy Chứng Nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Post a Comment

Previous Post Next Post