Điều kiện và quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi ở Bắc Ninh có 2 mảnh đất sổ đỏ liền nhau, 1 mảnh mang tên vợ chồng tôi và 1 mảnh mang tên con trai tôi (7 tuổi, có người bảo hộ là tôi). Hiện cả mảnh đều thuộc diện giải tỏa làm đường.

Luật sư cho hỏi, khi giải tỏa thì gia đình tôi có được đền bù 2 mảnh đất khác không? Quy định về bồi thường khi giải tỏa như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

thanhtrungthanhtrung2013@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Thứ nhất: Nguyên tắc bồi thường

Căn cứ theo Luật đất đai 2013, Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định trên việc bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Thứ hai: Điều kiện được bồi thường về đất

Luật đất đai 2013, Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

“ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Gia đình bạn đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được bồi thường. Tuy nhiên, nội dung cụ thể cần căn cứ theo Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất. Nếu còn đất ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở theo Luật Đất Đai 2013.

Post a Comment

Previous Post Next Post