Hỏi về thuế đất - CafeLand.Vn

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có vấn đề sau xin Luật sư giải đáp giúp.

Nhà tôi có miếng đất 500m2 đất từ nông nghiệp chuyển đổi sang thổ cư xin cấp phép xây dựng người ta đồng ý cho xây dựng 300m2 nhưng phải đóng thuế diện tích là 500m2, như vậy là tại sao?

Tại sao không phải là đóng thuế trên diện tích được cấp phép là 300m2?

Tôi không hiểu, xin Luật sư giải đáp giùm !

honghuevenh@...

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh trả lời:

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (Nghị định 198) quy định: chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất cũng phải căn cứ trên diện tích đất đó.

Việc bạn xin cấp phép xây dựng người ta đồng ý xây dựng trên diện tích cấp phép 300m2 là để phù hợp với quy hoạch xây dựng ở địa phương bạn. Bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích đất 500m2 ở trên.

Post a Comment

Previous Post Next Post