Hỏi về miễn giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi quê ở Nghĩa Hưng – Nam Định. Bố tôi là liệt sỹ chống Mỹ, hiện tôi đã lập gia đình riêng và đang sinh sống tại Hà Nội. Năm 1994 tôi có mua một ngôi nhà diện tích 130,3m2 trên đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hà Nội và đến năm 2003 được TP Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận 61,6m2.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được áp dụng miễn giảm một lần 70% thuế đất không? (Mẹ đẻ tôi còn sống nên hồ sơ liệt sỹ vẫn ở Nam Định). Nếu được miễn giảm thì cần những thủ tục gì? Xin cảm ơn luật sư.

tranduong59@...

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 117/2007/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và điều 3 quyết định số 20/2000/qđ-ttg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở thì:

- Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2005 thì:

1. Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ;

b) Vợ hoặc chồng;

c) Con;

d) Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

Theo các quy định trên thì anh thuộc đối thượng được miễn giảm 70% tiền sử dụng đất.

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;

- Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), cụ thể:

- Trường hợp người có công với cách mạng phải có giấy tờ liên quan đến chế độ được miễn, giảm tiền sử dụng đất hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 Thông tư này

Nộp hồ sơ tại: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Post a Comment

Previous Post Next Post