Xác nhận thông tin quy hoạch ?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có trường hợp như sau mong Ban biên tập giúp đỡ.

Tôi có 01 căn nhà, đã thế chấp qua ngân hàng. Theo hồ sơ từ trước đến nay thì căn nhà này không thuộc vào diện quy hoạch vì không có một giấy tờ về vấn đề này.

Vậy nay tôi đi thế chấp căn nhà, Ngân hàng có yêu cầu cung cấp văn bản xác nhận thông tin qui hoạch.

Vậy thủ tục để làm văn bản này như thế nào? và trường hợp trước giờ chưa có thuộc diện quy hoạch và giờ cũng vậy, thế cơ quan quản lý có cấp văn bản này không?

kt_lotas@yahoo.com.vn...

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Với thông tin Ông/Bà cung cấp, Ông/Bà cần liên hệ với ngân hàng để làm rõ nội dung thông tin quy hoạch cần cung cấp.

Nếu yêu cầu cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng và các thông tin khác liên quan đến quy hoạch thì Ông/Bà nộp Đơn đề nghị được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đến UBND cấp huyện nơi có đất. UBND cấp huyện sẽ có Văn bản về các thông tin quy hoạch trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho Ông/Bà (theo quy định tại Điều 41 Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ).

Nếu yêu cầu xác nhận đất không vi phạm quy hoạch, Ông/Bà nộp Đơn đề nghị xác nhận đất không vi phạm quy hoạch và Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đến UBND cấp xã nơi có đất để được xác nhận (Luật Đất đai năm 2003).

Post a Comment

Previous Post Next Post