Thủ tục thuê đất công

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung: Tôi muốn thuê mặt bằng hiện do nhà nước quản lý (đất công) để mở khu vui chơi cho trẻ. Luật sư cho hỏi tôi cần có những hồ sơ thủ tục gì? Xin cảm ơn.

trungvycyhu@...

Trả lời:

Căn cứ Điều 132 Luật đất đai năm 2013 quy định Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích như sau:

"1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do UBND cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

Khoản 3 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: "3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn”.

Theo như bạn trình bày, bạn muốn xây khu vui chơi cho trẻ em là phù hợp với mục đích sử dụng đất công ích của xã. Nay bạn muốn thuê lại phần đất này thì bạn phải gửi hồ sơ tới UBND xã nơi đang có đất để xin thuê đất. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin thuê đất

- Bản dự thảo về việc xây dựng khu vui chơi: Hình thức đầu tư, diện tích đất sử dụng, loại hình trò chơi,...

- Chứng minh thư nhân dân bản sao có chứng thực

- Sổ hộ khẩu gia đình bản sao có chứng thực

Sau khi xem xét hồ sơ, UBND xã sẽ quyết định cho bạn thuê đất hay không.

Post a Comment

Previous Post Next Post