Thủ tục gia hạn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nhà tôi có mua một mảnh đất gồm 50m2 đất thổ cư và 90m2 đất trồng cây lâu năm có niên hạn sử dụng đến 2051. Cho tôi xin hỏi đất có niên hạn sử dụng khi hết thời hạn thì phải làm sao để được sử dụng tiếp? Việc xây nhà trên mảnh đất có gặp bất cứ trường hợp trái pháp luật nào không?

- Trước trên bìa đỏ cũ của chủ chỉ ghi là đất thổ cư và thổ canh, nhưng khi chuyển đổi sổ đỏ lại ghi có niên hạn là do luật quy đinh như vậy hay do người bán làm sổ?

- Nếu tôi muốn chuyển đổi bìa đỏ thành 100% đất thổ cư thì cần những giấy tờ gì? Và những thuế phải đóng là bao nhiêu?

minhhoang@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Thứ nhất: Đất sử dụng có thời hạn

Thông tin bạn cung cấp không rõ là trên Giấy chứng nhận ghi niên hạn sử dụng đất của loại đất nào nên luật sư tư vấn chung theo quy định tại Điều 125, Điều 126 Luật đất đai 2013. Đất sử dụng ổn định lâu dài bao gồm Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng; Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này; Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

Đất sử dụng có thời hạn.1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

Theo đó thì khi hết thời hạn, gia đình bạn nếu có nhu cầu thì tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định. Đất phải được sử dụng đúng mục đích nếu bạn có nhu cầu xây nhà thì chỉ được xây trên diện tích 50m2 đất thổ cư đất trồng cây lâu năm muốn xây nhà bạn phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai: Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất thì theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 theo đó chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Nếu đáp ứng điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất bạn thực hiện thủ tục như sau:

+ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Về nghĩa vụ tài chính: Theo quy định của pháp luật, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Như vậy, đất trồng cây lâu năm nếu muốn xây nhà cần đáp ứng điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nên bạn cần thực hiện theo quy định hướng dẫn trên.

Post a Comment

Previous Post Next Post