Quyền của chủ căn hộ chung cư trong việc cải tạo và xây dựng lại từ ngày 1/9/2021

Quyền của chủ nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/9/2021. Chủ nhà có quyền đề xuất đồng ý hoặc từ chối việc cải tạo, xây dựng lại căn hộ của mình. Quyền này nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho chủ sở hữu trong quá trình cải tạo ganh đua giữa các chủ nhà và quản lý chung cư.

CafeLand - Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Theo đó, chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có các quyền sau đây:

1. Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

2. Được tái định cư, được giải quyết chỗ ở tạm thời, được lựa chọn hình thức bồi thường theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tiền chênh lệch bồi thường (nếu có).

3. Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư.

4. Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

5. Được mua nhà ở bố trí tạm thời trong trường hợp nhà ở này thuộc diện được bán theo quy định nếu chủ sở hữu không có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở tái định cư.

6. Được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư, nhà ở bố trí tạm thời (nếu được mua nhà ở này); trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán được thực hiện như đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản; người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư cuối cùng được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở.

7. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

8. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Đối với chủ sở hữu nhà ở, công trình khác thuộc sở hữu nhà nước có các quyền quy định tại khoản 1, 2, 4, 7, 8 nêu trên.

Đồng thời, theo Điều 5 Nghị định 69/2021/NĐ-CP, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch bao gồm:

(i) Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ theo quy định của pháp luật.

(ii) Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh thuộc một trọng các trường hợp sau đây:

- Nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

- Nhà chung cư bị hư hỏng nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ kết cấu chịu lực chính của công trình và có một trong các yếu tố sau: hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy; cấp, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội bộ không đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng cần phải phá dỡ để bảo đảm an toàn cho người sử dụng và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị.

(iii) Nhà chung cư bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công trình, gồm: móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường mà chưa thuộc diện phải phá dỡ theo quy định tại khoản (ii) nêu trên nhưng nằm trong khu vực có nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật Nhà ở năm 2014.

Post a Comment

Previous Post Next Post