Nhà đang thế chấp tại ngân hàng, có thể bán được không?

Có thể bán nhà đang thế chấp tại ngân hàng nhưng phải thỏa mãn các điều kiện và thu thập các giấy tờ cần thiết. Việc bán nhà có thể giúp thanh toán nợ ngân hàng và thoát khỏi tình trạng thế chấp. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay ngân hàng và phải được phê duyệt. Liên hệ với ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

Tôi đang thế chấp một căn nhà ở ngân hàng. Tuy nhiên, hiện tôi không có khả năng thanh toán nợ, muốn bán căn nhà để lấy tiền trả nợ. Xin hỏi, giấy tờ nhà của tôi đang thế chấp tại ngân hàng thì tôi có bán được nhà không?

namhuy09@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

Bộ Luật Dân sự 2015 tại Điều 320. Nghĩa vụ của bên thế chấp

8. Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.

Khoản 5 Điều 321 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền của bên thế chấp

Điều 321. Quyền của bên thế chấp

5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Theo quy định trên, ngôi nhà của bạn đang thế chấp ở ngân hàng, do không có khả năng thanh toán nợ và muốn bán căn nhà để lấy tiền trả nợ thì cần phải được sự đồng ý của bên nhận thế chấp là ngân hàng nơi đang nhận thế chấp.

Những rủi ro tiềm ẩn từ việc cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=IfEwKH8SLuM[/embed]

Post a Comment

Previous Post Next Post