Lỡ tặng đất thì có đòi lại được không?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Cách đây 2 năm, tôi có tặng cho con nuôi một mảnh đất để làm quà khi cháu lập gia đình. Tuy nhiên, vì lí do riêng, bây giờ tôi muốn hủy bỏ quyết định này.

Tôi đã làm giấy tặng đất, có công chứng rồi. Trong giấy tặng đất, tôi có kèm theo điều kiện là đất đó xây nhà, không được bán nhưng con nuôi tôi đã bán đi một phần đất. Chính vì lí do này mà tôi muốn lấy phần đất còn lại.

Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có lấy lại đất khi đã có giấy tặng cho rồi hay không?

giangtran65@...

Trả lời

Điều 467 Bộ luật dân sự 2005 quy định như sau:

“Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.

Theo đó, trường hợp chuyển nhượng bất động sản phải thực hiện bằng văn bản, có đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp đã tặng/cho hoàn tất, việc chuyển quyền sở hữu đã xong thì tài sản đã thuộc về người khác, không thể đòi lại.

Tuy nhiên, trong bộ luật này có quy định về việc tặng/cho có điều kiện, hay còn gọi là giao dịch dân sự có điều kiện. Theo đó, người được tặng/cho phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó , được xem là điều kiện để được tặng/cho tài sản ấy. Nếu người này không thực hiện nghĩa vụ đó, bạn với tư cách là người tặng/cho tài sản có thể căn cứ vào điều này để đòi lại tài sản.

Hợp đồng tặng/cho sẽ có giá trị kể từ ngày ký. Tuy nhiên, trong trường hợp tài sản là nhà, đất thì phải có phần đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp thủ tục này chưa hoàn tất thì khi khởi kiện, phía tặng/cho phải yêu cần tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nghĩa là không cho bên kia làm thủ tục đăng ký sở hữu đối với tài sản đó.

Post a Comment

Previous Post Next Post