Khánh Hoà thu hồi ‘đất ở không hình thành đơn vị ở’ tại dự án nghỉ dưỡng 15ha

Khánh Hoà thu hồi ‘đất ở không hình thành đơn vị ở’ tại dự án nghỉ dưỡng 15haDo chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng không thực hiện thủ tục điều chỉnh đất ở không hình thành đơn vị ở, UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Post a Comment

Previous Post Next Post