Những hành vi bị nghiêm cấm trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nghiêm cấm các hành vi như đánh cắp, lừa đảo, trốn thuế và rửa tiền liên quan đến giao dịch đất đai. Ngoài ra, việc xâm phạm quyền sở hữu và sử dụng đất đai của người khác cũng bị coi là vi phạm và sẽ bị trừng phạt theo quy định. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi và tạo một môi trường lành mạnh trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hình minh họa

Theo đó, Điều 12 Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai gồm:

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Thực hiện không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích.

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

8. Làm trái quy định về quản lý, sử dụng đất đai.

9. Không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

10. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

11. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

12. Phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai.

13. Sử dụng Quỹ phát triển đất không đúng mục đích.

Như vậy, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm gồm: Không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; Phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai; Sử dụng quỹ phát triển đất không đúng mục đích bên cạnh các quy định tại Luật Đất đai 2013.

Post a Comment

Previous Post Next Post