Có áp dụng thuế sử dụng đất cho căn hộ chung cư không?

Có, các chủ sở hữu căn hộ chung cư phải đóng thuế sử dụng đất. Thuế này dựa trên diện tích sử dụng căn hộ và giá trị đất bao gồm trong căn hộ. Nhưng thuế này không áp dụng cho các khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, chung cư thường có lợi thế thuế như miễn thuế tài sản và thuế thu nhập cá nhân.

CafeLand - Đây là thắc mắc của nhiều người trong thời gian qua; nhằm giúp mọi người biết rõ về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh có một số chia sẻ pháp lý qua bài viết sau.

Thứ nhất, theo khoản 1 Điều 2 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, điểm b khoản 2 Điều 6 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 quy định: “Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ”.

Như vậy, chủ sở hữu nhà chung cư vẫn phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thứ hai, theo khoản 3 Điều 7 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010, đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Thứ ba, theo khoản 1.3 Điều 5 Thông tư 153/2011/TT-BTC, đối với đất ở nhà nhiều tầng có nhiều hộ gia đình ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế của từng người nộp thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà (công trình) mà người nộp thuế đó sử dụng, trong đó:

- Diện tích nhà (công trình) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng là diện tích sàn thực tế sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo hợp đồng mua bán hoặc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Hệ số phân bổ đối với trường hợp không có tầng hầm = Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư : Tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Hệ số phân bổ đối với trường hợp có tầng hầm = Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư : (Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư + 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng).

- Hệ số phân bổ đối với trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất = (0,5 x Diện tích đất trên bề mặt tương ứng với công trình xây dựng dưới mặt đất) : Tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng dưới mặt đất.

Lưu ý, trường hợp gặp khó khăn khi xác định diện tích đất xây dựng đối với nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể phù hợp với thực tế tại địa phương.

Post a Comment

Previous Post Next Post