Quy định về thu hồi đất không sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ

Quy định về thu hồi đất đối với đất thương mại, dịch vụ mà không sử dụng là các quy tắc thông qua để chính quyền có thể thu hồi những mảnh đất trong trường hợp chủ sở hữu không sử dụng, bỏ hoang hoặc lãng phí. Quy định này nhằm đảm bảo tối ưu hóa sử dụng đất và phát triển kinh tế hiệu quả.

Năm 2015, gia đình tôi có mua mảnh đất với mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, đến giờ chưa có đủ tài chính để xây dựng. Xin hỏi, trường hợp này có bị thu hồi không? Nếu có thì khi thu hồi có được bồi thường không?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai 2013,Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp:

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này;

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng".

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ pháp lý của dự án, thực tế sử dụng đất của dự án để xác định mức độ vi phạm pháp luật của người sử dụng đất, chế tài áp dụng xử lý vi phạm, trong đó có chế tài thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trên đây là một số thông tin tham khảo, bạn đọc vui lòng liên hệ UBND quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Post a Comment

Previous Post Next Post