Các Văn bản pháp luật liên quan đến việc giải phóng mặt bằng

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung: Cho tôi hỏi các văn bản nghị định giấy tờ liên quan đến giải phóng mặt bằng công trình và di dân tái định cư có thể tìm ở đâu? Văn bản gì?

nguyenvancobn@...

Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Để tìm kiếm văn bản pháp luật, bạn có thể vào các website của cơ quan nhà nước cao nhất như www.chinhphu.vn hoặc www.quochoi.vn hoặc các website của các bộ nghành liên quan và website của chính quyền địa phương. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm trên các website chuyên cung cấp dịch vụ tra cứu và cung cấp văn bản như www.thuvienphapluat.vn hoặc www.luatvietnam.vn

Về một số văn bản pháp luật có liên quan đến giải phóng mặt bằng công trình và di dân tái định cư, bạn có thể tìm hiểu một số văn bản pháp luật dưới đây:

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với UBND các cấp để xin cung cấp những văn bản do địa phương đã ban hành áp dụng cụ thể tại địa phương.

CafeLand kết hợp Công ty Đất Luật

THE GLOBAL CITY được Chủ đầu tư mong muốn sẽ trở thành Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế “Downtown” mới của TP. Hồ Chí Minh có đa dạng các loại hình sản phẩm và tích hợp nhiều tiện ích giải trí cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là khu vực có tiềm năng phát triển vô cùng lớn của thành phố phía Đông. Đây sẽ là điểm đến của những cư dân thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội, tạo ra nơi ở: đẹp từ mặt ngoài – tiện nghi từ bên trong – văn minh từ cư dân sống.

Post a Comment

Previous Post Next Post