Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021

Trong tháng 12/2021, nhiều chính sách mới về bất động sản bắt đầu có hiệu lực thi hành. Sau đây là một số chính sách nổi bật.

1. Nâng cao chất lượng quản lý hành chính về đất đai

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị quyết 31/2021/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 27/12/2021), Quốc hội đặt mục tiêu đến năm 2025 chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) tăng 10 - 15 bậc so với năm 2019.

Đồng thời, trong giai đoạn 2021 – 2025 này cũng hoàn thành việc xây dựng và công khai Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai.

2. Phát triển thị trường quyền sử dụng đất

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tập trung sửa đổi hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội; hoàn thiện thể chế về các quyền của người sử dụng đất; thực hiện nguyên tắc giá đất thị trường công khai, minh bạch, khuyến khích phát triển dịch vụ định giá đất độc lập; giải quyết căn cơ những bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai; thúc đẩy phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất; khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp.

Đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong việc thu thập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, cập nhật và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Tăng cường mở rộng dịch vụ công trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý chặt chẽ quỹ đất công, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh điều tra, thống kê, kiểm kê và hạch toán đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, nhất là đối với đất đai là tài sản công, đất do các đơn vị sự nghiệp công lập, nông, lâm trường quản lý.

Nội dung nêu trên được đề cập tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 31/2021/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 27/12/2021).

3. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030

Từ ngày 28/12/2021, Nghị quyết 39/2021/QH15 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025 bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, kế hoạch đến năm 2025 giảm 116,43 nghìn ha đất nông nghiệp so với năm 2020; tăng 473,78 nghìn ha đất phi nông nghiệp, 15,40 nghìn ha đất khu kinh tế, 0,51 nghìn ha đất khu công nghệ cao, 532,63 nghìn ha đất đô thi so với năm 2020.

Lưu ý, diện tích đất nông nghiệp còn bao gồm các loại đất nông nghiệp khác như đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản… Diện tích đất phi nông nghiệp còn bao gồm các loại đất phi nông nghiệp khác như đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sông, ngòi, lán trại… Diện tích đất khu kinh tế, đất khu công nghệ cao, đất đô thị không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

4. Sửa đổi chỉ tiêu xây dựng với nhà ở tại TP. Đà Lạt

Ngày 15/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 41/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc TP. Đà Lạt.

Theo đó, quy định mới về mật độ xây dựng tối đa trên diện tích lô đất ở; cụ thể: 45% với biệt thự, 60% với biệt thử tiêu chuẩn (nhà biệt lập), 80% với nhà liên kế có sân vườn, 100% với nhà liên kế phố.

Ngoài ra, Quyết định 41/2021/QĐ-UBND còn sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý quy hoạch trong việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất đối với lô (thửa) đất mới; dạng kiến trúc, khoảng lùi, chiều cao tối đa cho phép và chiều cao thông thủy mỗi tầng; hình thức mái công trình; chỉ tiêu xây dựng các lô đất không đủ tiêu chuẩn…

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

5. Bãi bỏ các Quyết định liên quan đến sử dụng đất

Theo Quyết định 35/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/12/2021), bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sử dụng đất sau đây:

- Quyết định 105/2000/QĐ-TTg về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuê nhà, đất.

- Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

THE GLOBAL CITY được Chủ đầu tư mong muốn sẽ trở thành Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế “Downtown” mới của TP. Hồ Chí Minh có đa dạng các loại hình sản phẩm và tích hợp nhiều tiện ích giải trí cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là khu vực có tiềm năng phát triển vô cùng lớn của thành phố phía Đông. Đây sẽ là điểm đến của những cư dân thuộc tầng lớp trí thức cao trong xã hội, tạo ra nơi ở: đẹp từ mặt ngoài – tiện nghi từ bên trong – văn minh từ cư dân sống.

Post a Comment

Previous Post Next Post