Cấp sổ đỏ căn cứ hiện trạng sử dụng đất

Tôi có làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 109,5m2 đất HNK (đất trồng cây hàng năm khác), thửa đất số 28, tờ bản đồ số 20, phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với mục đích là đất nông nghiệp nhưng bị từ chối.

Sau đó tôi đã làm lại hồ sơ, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất ở nhưng cũng không được đồng ý với lý do hiện không có nhà ở trên đất. Xin hỏi, tôi cần làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận như thế nào?

Bà Bùi Thụy Quỳnh Như (Ninh Thuận)

Về vấn đề này, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận trả lời như sau:

Thửa đất này do bà Bùi Thụy Quỳnh Như nhận chuyển nhượng của chủ cũ (hai bên viết tay), chưa được UBND phường Mỹ Đông xác nhận. Thửa đất trước đây là đất nghĩa địa do UBND phường quản lý. Chủ cũ tự lấn chiếm sau đó chuyển nhượng cho bà Như.

Theo biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Phan Rang - Tháp Chàm lập ngày 19/12/2018 thì hiện trạng thửa đất bà Như đang trồng cây neem.

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất TP. Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2020 thì thửa đất này được quy hoạch là đất ở đô thị; theo quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên tuyến đường phía Bắc và phía Nam cầu An Đông TP. Phan Rang - Tháp Chàm thì thửa đất này thuộc quy hoạch đất ở chỉnh trang.

Về đề nghị cấp Giấy chứng nhận với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp: Căn cứ Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 như sau:

Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì Nhà nước thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

Trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thửa đất bà Như đề nghị cấp Giấy chứng nhận với mục đích là đất nông nghiệp là không phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về đề nghị cấp Giấy chứng nhận với mục đích sử dụng là đất ở: Căn cứ Khoản 5, Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điểm a và Điểm c, Khoản 2, Điểm b, Khoản 3 Điều này mà không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, thửa đất bà Như đề nghị cấp Giấy chứng nhận với mục đích là đất ở đô thị nhưng hiện trạng đất không sử dụng vào mục đích đất ở, do đó không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Để được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị bà Như liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phan Rang - Tháp Chàm để được hướng dẫn xin giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post