Miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ ngày 1/1/2021 khi nào?

Từ 1/1/2021, tại Việt Nam, có một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đó là khi xây dựng nhà có diện tích không vượt quá 80m², không có tầng hầm, không sử dụng vật liệu cầu tạo liệu mới. Các trường hợp này phải đảm bảo an toàn kỹ thuật, tuân theo quy định phòng cháy và chữa cháy cơ bản.

CafeLand – Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, quy định về miễn giấy phép xây dựng nhà ở có sự thay đổi, nhiều trường hợp xây dựng tại nông thôn phải có giấy phép xây dựng.

Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định các trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng như sau:

3 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

4 trường hợp khu vực nhà ở phải có giấy phép

- Nhà ở riêng lẻ tại đô thị, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa.

- Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô trên 07 tầng.

Post a Comment

Previous Post Next Post