Tôi đang thuê nhà và không còn cấp Sổ tạm trú, liệu tôi có cần gia hạn tạm trú không?

Không còn cấp Sổ tạm trú, việc ở nhà thuê liệu có cần gia hạn tạm trú hay không? Đó là câu hỏi gây nhầm lẫn cho nhiều người. Thực tế, việc gia hạn tạm trú không tùy thuộc vào loại hình nơi ở, mà được xác định bởi quy định của pháp luật. Do đó, cho dù bạn ở nhà thuê hoặc căn hộ chung cư, bạn vẫn cần tiến hành gia hạn tạm trú nếu muốn ở lại Việt Nam hợp pháp.

Luật sư cho tôi hỏi, Sổ tạm trú của gia đình tôi (tại nhà đang ở thuê) sắp hết hạn, nhưng hiện nay Nhà nước không còn cấp Sổ tạm trú mới, vậy tôi có phải đi làm thủ tục gia hạn tạm trú hay không? (Thu Trâm)

Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 28 Luật Cư trú năm 2020, trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Như vậy, nếu Sổ tạm trú của gia đình bạn sắp hết hạn thì bạn phải làm thủ tục gia hạn tạm trú theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ Công an, trình tự, cách thức gia hạn tạm trú như sau:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn 01 bộ hồ sơ (Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA, đối với người gia hạn tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản; Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp).

Đối với trường hợp gia hạn tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân, hồ sơ gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA; Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục gia hạn tạm trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

Đối với trường hợp gia hạn tạm trú theo danh sách, hồ sơ gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (của từng người) Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA; Văn bản đề nghị gia hạn tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp kèm danh sách người gia hạn tạm trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ gia hạn tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Lưu ý: Thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn tạm trú là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Post a Comment

Previous Post Next Post